Home Producten Compensatiekabel en Thermokoppelkabel

Compensatiekabel en Thermokoppelkabel

Compensatiekabels zijn de verbinding tussen thermo-element en referentiejunctie. De geleiders bestaan uit vervangende materialen die niet identiek zijn aan de bijbehorende thermoparen, echter binnen het, volgens DIN 43722, toegestane temperatuurbereik, dezelfde thermo-elektrische eigenschappen hebben.

Volgens de wet van de homogene stroomkring mag het materiaal
tussen meetpunt en referentiejunctie niet verschillen. Theoretisch zou ook het thermopaar tot aan de referentiejunctie kunnen worden geleid. Dit wordt echter vooral om kostenredenen niet in de praktijk gebracht.

I Compensatiekabel

I Compensatiekabel

Compensatiekabels hebben massieve of litze geleiders en worden met een verschillend aantal aders, afscherming en isolatie geproduceerd. Compensatiekabels worden gekenmerkt met de letter C, die op de codeletter van het bijbehorende thermopaar volgt, bv. SC voor een platina-thermopaar van het type S.

Thermokoppeldraden worden uit dezelfde materialen geproduceerd als het bijbehorende thermo-element. Door de geleiders op één uiteinde te verbinden ontstaan thermo-elementen. Dit wordt bv. bij sleepmetingen in de praktijk gebracht.

Thermokoppeldraden zijn leverbaar als litze- resp. massieve geleiders met verschillende isolaties en worden gekenmerkt met de letter “X”, die op de codeletter van het bijbehorende thermopaar volgt, bv. “KX” thermoleiding voor NiCr-Nielement van het type K.

II Stelling compensatie- en thermokoppelkabel

II Stelling compensatie- en thermokoppelkabel

Afb. Installatie schema

Afb. Installatie schema

Wij hebben meer dan 200 soorten compensatiekabel en thermokoppelkabel op voorraad liggen. Graag stellen wij ons beschikbaar om tot het juiste type kabel te komen voor uw proces.

Kenmerking van de compensatiekabels en thermokoppeldraden

De kleurenmarkering van de thermokoppeldraden en compensatiekabels is in DIN EN 60584-3 gestandaardiseerd. De standaardisering zorgt ervoor dat de kans op verwisseling en het verkeerd om aansluiten van de polen wordt beperkt. De maximale gebruikstemperatuur wordt ook door het isolatiemateriaal bepaald, zie hiervoor de specificatiebladen.

Isolatiematerialen Maximale temperatuur
PVC-HT 105°C
TPE-0 130°C
ECTFE 135°C
ETFE 155°C
Siliconen 180°C
FEP 205°C
MFA 235°C
PFA 260°C
E-glasfilament 400°C
R-glasfilament 700°C
Silica 1000°C
Nextel 1200°C

III. Temperatuurbestendigheid van verschillende isolatiematerialen van thermokoppeldraden en compensatiekabels.

Toleranties en grensafwijkingen

De draden voor thermokoppeldraden en compensatiekabels zijn in DIN 43 713 gestandaardiseerd. De thermospanningen in het toegestane temperatuurbereik voldoen aan de thermo-spanningen voor thermoparen conform DIN EN 60584-1. Grensafwijkingen voor thermokoppeldraden en compensatiekabels zijn in DIN 43722 vastgelegd (zie “Grensafwijkingen conform EN 60584-2”, pagina 67).

Er zijn twee nauwkeurigheidklassen:

  • De hoogste nauwkeurigheidklasse 1 is alleen voor thermokoppeldraden - dus draden met originele materialen - mogelijk.
  • Klasse 2 geldt zowel voor thermokoppeldraden als ook voor compensatiekabels die van vervangende materialen zijn vervaardigd.

De GÜNTHER thermokoppeldraden en compensatiekabels voldoen aan de kleurenmarkering van DIN 43 722, met uitzondering van thermokoppeldraden van het type U en type L die conform DIN 43 714 zijn gecodeerd. De grensafwijkingen voldoen aan nauwkeurigheidklasse 2 conform DIN 43 722 (zie “Kleurcoderingen van thermodraden, compensatiekabels en thermostekkers”, pagina 66 van onze catalogus).

Voor thermoparen van het type U en type L geldt de grensafwijking conform DIN 43 710 van ± 3°C.

Voor het thermopaar van het type B kunnen in het temperatuurbereik tot 100°C koperen aansluitleidingen worden gebruikt. Daarom zijn in DIN 43 722 geen grensafwijkingen voor deze compensatiekabels opgenomen. Als compensatiekabels voor type B bij hogere temperaturen worden toegepast, is het gebruik van een speciale compensatiekabel noodzakelijk. Deze kabels zijn op aanvraag leverbaar.