Kennisbank

1. Basis

Compensatiekabels zijn de verbinding tussen thermo-element en referentiejunctie. De geleiders bestaan uit vervangende materialen die niet identiek zijn aan de bijbehorende thermoparen, echter binnen het, volgens DIN 43722, toegestane temperatuurbereik, dezelfde thermo-elektrische eigenschappen hebben.

Volgens de wet van de homogene stroomkring mag het materiaal tussen meetpunt en referentiejunctie niet verschillen. Theoretisch zou ook het thermopaar tot aan de referentiejunctie kunnen worden geleid. Dit wordt echter vooral om kostenredenen niet in de praktijk gebracht.

Compensatiekabels hebben massieve of litze geleiders en worden met een verschillend aantal aders, afscherming en isolatie geproduceerd. Compensatiekabels worden gekenmerkt met de letter C, die op de codeletter van het bijbehorende thermopaar volgt, bv. SC voor een platina-thermopaar van het type S.

Afb. 1: Een gedeelte van onze voorraad met compensatiekabel en thermokoppelkabel

Thermokoppeldraden worden uit dezelfde materialen geproduceerd als het bijbehorende thermo-element. Door de geleiders op één uiteinde te verbinden ontstaan thermo-elementen. Dit wordt bv. bij sleepmetingen in de praktijk gebracht.

Thermokoppeldraden zijn leverbaar als litze- resp. massieve geleiders met verschillende isolaties en worden gekenmerkt met de letter “X”, die op de codeletter van het bijbehorende thermopaar volgt, bv. “KX” thermoleiding voor NiCr-Nielement van het type K.

Fig. 1: Aansluitschema