Kennisbank

8. Reactietijd gevoeligheid

Conform DIN EN 60 751 is het noodzakelijk om de gevoeligheid (halfwaardetijd t0,5 ) van meetweerstanden en thermometers bekend te maken. De reactietijd van de temperatuursensor op een temperatuursprong wordt dan geregistreerd. De meting vindt plaats in de luchtstroom van 1 m/s en in stromend water van 0,4 m/s.

Deze halfwaardetijden bedragen in water bij:

  • Glazen meetweerstanden: tussen 0,14 en 0,8 s
  • Keramische meetweerstanden: tussen 0,2 en 0,4 s
  • Platfilm-meetweerstanden: tussen 0,1 en 0,3 s

Deze grote spreidingen geven aan dat deze waarden sterk verbonden zijn met de bouwvorm van de meetweerstand.

Bij een meetinzet, bv. een uitvoering conform DIN 43762, ligt deze halfwaardetijd tussen 6 en 9 seconden. Bij een temperatuuropnemer uitgevoerd met meetinzet en dompelbuis, bv. conform DIN 43772, tussen 36 en 40 seconden.

Deze veranderingen en spreidingen zijn afhankelijk van de volgende factoren:

  • de te verwarmen massa,
  • de warmteoverdrachtscoëfficiënten van materiaal tot materiaal,
  • de warmtegeleidingscoëfficiënten van de materialen zelf,
  • warmteafleiding van de thermometer uit het meetbad
  • de pasvorm van de meetinzet in de beschermingsarmatuur.