Kennisbank

7. Grensafwijkingen

De grensafwijkingen van de weerstanden zijn in DIN EN 60751 ingedeeld in twee klassen:

  Klasse A Klasse B
Max. afwijking bij 0°C (+/-) 0,15°C 0,3°C
Max. afwijking bij 200°C (+/-) 0,55°C 1,3°C
Max. afwijking bij 400°C (+/-) 0,95°C 2,3°C
Max. afwijking bij 600°C (+/-) 1,35°C 3,3°C

Tab.: Toegestane afwijking van Platina weerstanden volgens DIN EN 60751

Ill.: max. toegestande grensafwijkingen

Ill.: max. toegestande grensafwijkingen

De in DIN EN 60751 vastgelegde grensafwijkingen moeten over het totale, in de norm vastgelegde, temperatuurbereik worden aangehouden. Bij grensafwijkingen die tussen de fabrikant en gebruiker worden vastgelegd, bv. 1/3 DIN, (dus weerstanden met maximaal één derde van de conform DIN eigenlijk toegestane grensafwijking) dient het temperatuurbereik van de toepassing bij de bestelling te worden aangegeven.