Home: Temperatuursensoren Kennisbank Thermokoppels 2. Thermokoppels conform DIN EN 60584

Kennisbank

2. Thermokoppels conform DIN EN 60584

Uit het groot aantal mogelijke draadcombinaties (er zijn meer dan 300 materiaalcombinaties voor de temperatuurmeting bekend) worden enkelen voor de industriële temperatuurmeting gebruikt. De thermospanningen liggen hier in het bereik van 5mV/°C tot ca. 100mV/°C.

De geschikte materialen voor de industriële temperatuurmeting zijn in DIN EN 60584-1 genormaliseerd en de aangegeven thermospanningen in deze norm hebben altijd betrekking op een koude las temperatuur van 0°C. De geschikte materialen voor de temperatuurmeting worden op thermospanning gerangschikt in een thermo-elektrische spanningsreeks, meestal tegen platina als referentiemetaal weergegeven:

Tabel 1: thermo-elektrische spanningsreeks; meetpunt = 100°C

Tabel 1: thermo-elektrische spanningsreeks; meetpunt = 100°C

Afbeelding 1.: NiCr-Ni thermokoppel

Afbeelding 1.: NiCr-Ni thermokoppel