Home: Temperatuursensoren Kennisbank Weerstandsthermometers 5. Basiswaarden voor genormaliseerde weerstanden conform DIN EN 60751

Kennisbank

5. Basiswaarden voor genormaliseerde weerstanden conform DIN EN 60751

Voor deze norm wordt de volgende samenhang tussen temperatuur en elektrische weerstand vastgelegd:

Voor het temperatuurbereik -200°C tot 0°C:

Rt = R0 (1 + At +Bt2 + C (t-100°C) t3)

Voor het bereik van 0 - 850°C:

Rt = R0 (1 + At + Bt2)

Voor de normaal gesproken gebruikte Platinakwaliteit in de industrie gelden in de vergelijking de volgende constanten:

A = 3,9083 *10-3 °C-1
B = -5,775 * 10-7 °C-2
C = -4,183 * 10-12 °C-4

De temperatuurcoëfficiënt a voor de bovenstaande weerstandsthermometer is gedefinieerd als:

a = (R100- R0)(100 * R0)-1 = en heeft de getalswaarde 0,00385°C-1

R100: weerstand bij 100°C
R0: weerstand bij 0°C